Hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ tư, 08/11/2023 15:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5113/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng N.A.D hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Khoản 20 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định về lĩnh vực Thiết kế cơ – điện công trình không còn loại trừ đối với công trình đường dây và trạm biến áp. Phạm vi và lĩnh vực hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ – điện công trình được quy định cụ thể tại VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 64 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại khoản 19 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5113/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)