Hướng dẫn nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng

Thứ ba, 12/09/2023 16:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4081/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai hướng dẫn nội dung liên quan đến quy hoạch dự án tổ hợp chung cư CC2 tại xã Phước An và Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (dự án phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500 nhưng chưa phù hợp với quy hoạch chung đô thị).

Theo nội dung nêu tại Văn bản số 2394/SXD-QLQHKT ngày 07/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thì điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 22/3/2016. Theo đó, các đồ án quy hoạch chi tiết và quy hoạch chi tiết điều chỉnh tỷ lệ 1/500 Khu dân cư xã Long Thọ, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại thời điểm ngày 31/3/2003 và ngày 04/4/2005 (trước thời điểm phê duyệt quy hoạch chung điều chỉnh tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 22/3/2016) và chưa phù hợp với quy hoạch chung điều chỉnh năm 2016 (vẫn còn hiệu lực).

Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư như sau: “c) Đối với quy hoạch đô thị, nội dung thẩm định phải có đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch chi tiết (nếu có), quy hoạch phân khu (nếu có); trường hợp quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch chung”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tổ hợp chung cư CC2 tại xã Phước An và Long Thọ như đã nêu tại Văn bản số 2394/SXD-QLQHKT ngày 07/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cần đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung được duyệt năm 2016. Đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai rà soát, tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu tại các khu vực có liên quan làm cơ sở xác định các dự án trên địa bàn và điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với quy hoạch chung đã được duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4081/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)