Sách mới: Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc Việt Nam

Thứ tư, 17/01/2024 15:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2023. Số trang: 264

Tác giả: Phạm Đức Nguyên

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002504 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung

Kiến trúc sinh khí hậu là kiến trúc có xem xét đến điều kiện khí hậu của địa điểm, trong tác động tới con người, nhờ đó thiết kế và xây dựng các đô thị, các công trình phù hợp với điều kiện khí hậu tiện nghi và bảo vệ sức khỏe cho con người trong các công trình, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm kinh phí đầu tư và kinh phí sử dụng, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái trái đất. Cuốn sách “Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc Việt Nam” là cơ sở khoa học để người thiết kế đề xuất và áp dụng các chiến lược và giải pháp thiết kế kiến trúc kiểm soát khí hậu trong điều kiện Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu cho bạn đọc ngành kiến trúc và xây dựng.

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:

- Chương 1: Khí hậu nhiệt đới, khí hậu Việt Nam.

- Chương 2: Khí hậu đô thị và khí hậu khu xây dựng.

- Chương 3: Tiện nghi sinh khí hậu.

- Chương 4: Phương pháp phân tích số liệu khí tượng ngoài nhà theo sinh khí hậu.

- Chương 5: Các chiến lược thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc.

- Chương 6: Các giải pháp thiết kế kiến trúc theo sinh khí hậu.

- Chương 7: Một số công trình tiêu biểu về kiến trúc sinh khí hậu trên thế giới.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)