Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Thứ ba, 01/10/2019 14:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/9/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 795/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc gồm các thành viên sau:

I. Ban Soạn thảo
1. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;
3. Ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam;
4. Ông Bùi Tất Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ;
5. Ông Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;
6. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
7. Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
8. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính;
9. Bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam;
10. Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam;
11. Ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam;
12. Ông Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội;
13. Ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội;
14. Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;
15. Ông Hồ Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;
16. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
17. Ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị;
18. Ông Phạm Như Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng;
19. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;
20. Ông Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;
21. Ông Đàm Đức Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
22. Bà Đỗ Thị Tường Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường;
23. Ông Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia;
24. Ông Hoàng Hải Vân, Phó Chánh văn phòng Bộ Xây dựng;
25. Ông Phạm Trọng Thuật, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Kiến trúc Hà Nội.

II. Tổ Biên tập
1. Ông Hồ Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Viết Thịnh, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ;
3. Bà Nguyễn Kim Thoa, chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;
4. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
5. Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
6. Ông Đỗ Toàn Thắng, chuyên viên chính Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính;
7. Ông Trần Trọng Hanh, Trưởng ban Pháp chế, Hội Kiến trúc sư Việt Nam;
8. Ông Đặng Kim Khôi, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam;
9. Ông Trần Bình Trọng, Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam;
10. Bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Tổng thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam;
11. Ông Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam;
12. Ông Nguyễn Bá Nguyên, Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc 2, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội;
13. Ông Trần Anh Phong, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội;
14. Ông Nguyễn Đăng Thịnh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Xây dựng Hà Nội;
15. Ông Nguyễn Việt Khoa, chuyên viên Vụ Pháp chế;
16. Ông Nguyễn Ngọc Quang, chuyên viên Cục Phát triển đô thị;
17. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng;
18. Ông Vương Duy Dũng, Trưởng phòng Thông tin thống kế, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;
19. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên Phòng Đơn giá, định mức, Cục Kinh tế xây dựng;
20. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, chuyên viên chính Vụ Kế hoạch Tài chính;
21. Bà Châu Thu Hà, chuyên viên chính Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường;
22. Ông Vũ Đình Thành, Phó Viện trưởng, Viện Kiến trúc Quốc gia;
23. Ông Nguyễn Tuấn Anh, chuyên viên chính Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng;
24. Ông Tạ Quốc Thắng, chuyên viên Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng;
25. Ông Hoàng Phương, chuyên viên Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng;
26.  Bà Nguyễn Minh Trang, chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo Quyết định thành lập, Ban Soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ Biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Soạn thảo và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tổ Biên tập giúp Ban Soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc được ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 795/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)