Công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Khánh Hòa

Thứ tư, 03/03/2021 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/3/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 220/QĐ-BXD về việc công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Khánh Hòa.

(Phạm vi đánh giá là toàn bộ ranh giới hiện trạng huyện Diên Khánh bao gồm 18 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó khu vực dự kiến phát triển thành nội thị bao gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã: thị trấn Diên Khánh và các xã: Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Phú, Diên Phước, Suối Hiệp, Diên Sơn, Diên Điền).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2021.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 220/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)