Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Vật liệu xây dựng

Thứ ba, 24/03/2020 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 399/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Vật liệu xây dựng.

Hội đồng gồm 09 thành viên:

Chủ tịch Hội đồng

1. Ông Vũ Ngọc Anh  - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Thư ký Hội đồng         

2. Ông Vũ Hải Nam - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường

Các Uỷ viên

3. Ông Nguyễn Công Thịnh  – Phó Cục trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

4. Ông Hoàng Hữu Tân – Phó Cục trưởng Vụ Vật liệu xây dựng

5. Ông Phạm Khánh Toàn – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

6. Ông Đỗ Hữu Lực –Phó Giám đốc Trung tâm thông tin

7. Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ

8. Vũ Tiến Lực - Chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng

9.Bà Nguyễn Thị Việt Nga – Chuyên viên chính vụ Kế hoạch tài chính

Khách mời:

- Đại diện Lãnh đạo Viện Vật liệu xây dựng

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện theo đúng quy định và tự giải thể khỉ hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung chi tiết xem tại tệp dính kèm:
BXD_399-QD-BXD_24032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 399/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)