Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng COVICO

Thứ ba, 28/07/2020 10:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/07/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 177/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng COVICO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1500971379

Địa chỉ: số 80A1, Trần Phú, phường 4, tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm kiểm định COVICO

Địa chỉ: số 80A1, Trần Phú, phường 4, tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1888

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1888 gồm: Xi măng; Bê tông và bê tông nặng; Thép xây dựng; Cốt liệu bê tông và vữa; Đất trong phòng; Gỗ; Sơn; Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Hiện trường; Gạch xây; Ngói; Bột khoáng trong B.T.N; Vữa xây dựng; Nước dùng cho bê tông và vữa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_177-GCN-BXD_27072020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 177/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)