Nâng cao nhận thức về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa

Thứ tư, 04/03/2020 11:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
UBND TP. Hà Nội vừa chỉ đạo các Sở ngành tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thủ đô về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiêm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thề trong công tác tuyên truyền kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

Nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phục vụ người dân, tồ chức, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, duy trì Chỉ số CCHC (Par Index) của Thành phố thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Theo đó, trong thời gian tới, các nội dung tuyên truyền sẽ tập trung về vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm soát TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính trên địa bàn Thành phố với những đóng góp lớn cho sự phát triền của Thủ đô và với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện kiểm soát TTHC ở các sơ, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị tran trên địa bàn thành phố; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt.

Ngoài ra còn có xây dựng các đề án liên thông; các mô hình trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền về Chính phủ điện tử, chính quỵền điện tử; m hình Thành phố thông minh; các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả, điển hình cho các cơ quan thuộc các cấp; vê các giải pháp, các điền hình thành công ứng dụng CNTT trong các đơn vị khi giải quyết TTHC.

Các cơ quan, đơn vị đối với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phố biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


Theo Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)