Sách mới: Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng

Thứ ba, 03/03/2020 15:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 156

Tác giả: Nguyễn Lan

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002220 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Trong những năm gần đây có nhiều dự án thi công xây dựng sử dụng nhiều loại thiết bị thi công gây ra sóng chấn động lan truyền trong nền đất và tác động đến các công trình lân cận. Nếu cường độ rung chấn lớn có thể ảnh hưởng đến môi trường sống và làm hư hỏng các công trình lân cận. Nhiều dự án xây dựng đã có sự tranh chấp giữa cộng đồng dân cư khu vực dự án và chủ đầu tư dự án, nhiều tranh chấp dẫn đến khiếu kiện, đình chỉ thi công làm ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện dự án. Mặc dù hầu hết các nước đều có những tiêu chuẩn quy định các mức giới hạn rung chấn do hoạt động thi công xây dựng, tuy nhiên do tính chất phức tạp của bài toán lan truyền sóng trong môi trường đất nên thường yêu cầu phải đo đạc thực nghiệm để xác định bán kính ảnh hưởng do rung chấn dựa trên vận tốc rung giới hạn quy định làm cơ sở cho quản lý thi công xây dựng và giải quyết tranh chấp. Cuốn sách “Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng” đề cập đến cơ sở lý thuyết lan truyền sóng trong nền đất, sử dụng thiết bị đo đạc lan truyền sóng trong nền đất, công tác thực nghiệm hiện trường đo đạc rung chấn nền đất do các hoạt động thi công xây dựng và thực hành phần mềm phần tử hữu hạn MIDAS GTS NX phân tích rung chấn trong nền đất do các tải trọng động của thiết bị thi công xây dựng. Trong sách cũng tập hợp kết quả đo đạc rung chấn trong nền đất của một số dự án xây dựng trong những năm gần đây.

Nội dung sách gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết phân tích lan truyền sóng trong nền đất.

Chương 2: Xây dựng hệ thống đo đạc, quan trắc lan truyền sóng trong nền đất.

Chương 3: Thực nghiệm đo đạc lan truyền sóng do hoạt động thi công xây dựng.

Chương 4: Ứng dụng phần mềm MIDAS GTS NX phân tích lan truyền sóng do hoạt động thi công xây dựng.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)