• Việt Nam là quốc gia đang phát triển nên quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở các vùng đô thị lớn và khu vực nông thôn ven đô. Trên thực tế, các thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, các đô thị loại I trong giai đoạn 2010-2020 có xu hướng mở rộng không gian từ trung tâm lõi đô thị ra ngoại vi. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở vùng ven đô đang đặt ra vấn đề cấp bách là phải xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện đất đai, thị trường… Việc ứng dụng, phát triển thành công mô hình nông nghiệp ven đô không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân về lương thực, thực phẩm tươi sống và an toàn, mà còn đáp ứng yêu cầu cảnh quan đô thị, tăng thêm không gian xanh.

  • Khu vực ven đô thành phố lớn ở Việt nam là các khu vực thuộc huyện/ xã nằm xung quanh đô thị lõi trung tâm thành phố lớn, có quy mô và mật độ dân cư tương đương tiêu chuẩn đô thị. Là khu vực giao thoa của nông thôn và thành thị, các khu vực ven đô có vai trò là nơi cung cấp nguyên vật liệu, nhu yếu phẩm cho đô thị; là khu vực dự trữ phát triển đô thị; là vùng sinh thái điều hòa môi trường và thoát nước cho đô thị; có nhiều đầu mối hạ tầng kinh tế - kỹ thuật cấp quốc gia và vùng. Khu vực ven đô thành phố lớn có nhiều nét đặc trưng đô thị như mật độ cao, quy mô cụm dân cư lớn, có nhiều hoạt động đầu tư và sản xuất phi nông nghiệp, là khu vực có nhiều biến động, nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, phát triển đô thị. Tuy nhiên, hiện nay, do một số bất cập trong các tiêu chí nhận diện, quản lý khu vực này đang phải đối diện với nguy cơ thiếu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, ô nhiễm môi trường, không gian cảnh quan tự nhiên bị xâm lấn.

  • Quản lý phát triển vùng ven đô là vấn đề lớn của các đô thị lớn ở Việt Nam trong bối cảnh đô thị hóa nhanh. Khu vực này thay đổi diện mạo nhanh chóng cùng các dự án lớn, nhỏ, phân lô tách thửa diện rộng, lấn chiếm và chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép. Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về ứng xử với khu vực này hướng tới xây dựng hệ thống quy hoạch và quản lý phát triển tích hợp hơn theo cơ chế hợp tác. Vấn đề là chúng ta sẽ nhận diện các thách thức ra sao, ứng xử và làm thế nào với các khu vực cụ thể để phù hợp với thực tiễn.

  • Đô thị hóa vùng ven đô thành phố lớn là hiện tượng phổ biến của quá trình tăng trưởng đô thị và luôn được quan tâm trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia, nhất là các đô thị châu Á đang có tốc độ đô thị hóa cao. Ở Việt Nam, do việc mở rộng khu vực nội đô và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn khiến quá trình đô thị hóa khu vực ven đô các thành phố lớn diễn ra phức tạp và nhanh chóng trong khoảng 30 năm gần đây. Kết quả là hình thái cảnh quan vùng ven đô thường bị lộn xộn và ảnh hưởng bất cập tới môi trường - xã hội - kinh tế; đây là hệ quả của chủ trương pháp lý và công cụ quản lý quy hoạch khu vực ven đô đang bị chồng lấn và xung đột lẫn nhau.

  • Khu vực ven đô các thành phố lớn đang tham gia vào quá trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây là địa bàn diễn ra qua trình chuyển đổi cấu trúc không gian, kinh tế, xã hội phức tạp từ môi trường sống nông thôn sang môi trường sống đô thị.

  • Ngày nay các thành phố lớn của Châu Á luôn có nhu cầu lớn về đất đai và tài nguyên thiên nhiên, nơi mà sự tăng trưởng dân số cơ học và phát triển đô thị đang dẫn tới quá trình mở rộng khu ngoại ô. Dưới tác động của đô thị hóa mạnh mẽ và có nhiều thay đổi cả về cấu trúc và đặc tính. Nguyên nhân một phần vì các khu vực này có xu hướng mở rộng, phát triển theo phương ngang, và chúng được coi là phần mở rộng của các khu đô thị chính. Ngoài ra, do sự phân tán dân số và bố trí việc làm trải ra các khu vực mới phát triển của đô thị, nên hiện tượng đô thị hóa vùng ven đang ngày càng trở nên phổ biến và là một thách thức mới trong bối cảnh Châu Á. Trong bối cảnh đó, Hội thảo quốc tế khu vực Châu Á về đô thị hóa khu vực ven đô được tổ chức thường niên tại các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

  • 1. Giới thiệu chungỞ Việt Nam hiện nay, việc chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ và trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Trong lĩnh vực xây dựng, các đơn vị tư vấn và nhà thầu đang tích cực chuyển đổi từ mô hình thiết kế - thi công truyền thống sang thiết kế - thi công với mô hình thông tin công trình (BIM). Thế nhưng, các hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi thường rất chậm không theo kịp so với sự phát triển của nền kinh tế và sự thay đổi của công nghệ.
  • 1. Đặt vấn đề nghiên cứu về “Quản lý tổng thể” dự ánXuất phát từ đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng là có sự tham gia của nhiều chủ thể vào quá trình quản lý gồm chủ đầu tư; đơn vị thiết kế; thi công; cung ứng vật tư; thiết bị; đơn vị sử dụng sản phẩm của dự án; công đồng dân cư quanh dự án… Các chủ  thể này có lợi ích khác nhau, quan hệ thường mang tính đối tác. Môi trường làm việc của dự án xây dựng mang tính đa phương và dễ xảy ra chồng chép tiến độ cũng như xung đột quyền lợi giữa các chủ thể. Mặt khác, dự án đầu tư xây dựng cũng đòi hỏi một khối lượng lớn, đa dạng các tài nguyên vật liệu xây dựng, nhân lực, thiết bị cần được cung ứng nhịp nhành với tiến độ và mặt trận thi công. Thêm vào đó là sự phức tạp do tính đơn  chiếc của sản phẩm, tính rủi ro bất định cao do thời gian thực hiện dự án thường dài, thi công xây dựng phụ thuộc điều kiện ngoài trời. Từ những đặc điểm trên của dự án đầu tư xây dựng đòi hỏi phải có một quan điểm, cách thức, công cụ quản lý dự án một cách tổng thể để quản lý toàn diện các nội dung của dự án, điều phối sự phối hợp giữa các hoạt động triển khai thực hiện dự án một cách nhịp nhàng nhằm đạt được mục tiêu dự án đã đề ra.
  • 1. Đặt vấn đềToàn cầu hóa, cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi căn bản thị trường bất động sản toàn cầu và thị trường bất động sản Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Quản lý thị trường bất động sản là một trong bốn hoạt động chủ yếu để tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường của nền kinh tế Việt Nam. Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế đó là sự phát triển và hội nhập của thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản của Việt Nam trong những năm qua đã đạt được sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc, sự tăng trưởng về các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế khác nhau được đưa vào thị trường bất động sản, sự đa dạng về các loại hình bất động sản trên thị trường, sự tăng trưởng về khối lượng các giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, trong sự hội nhập và toàn cầu hóa của nền kinh tế hiện nay, thị trường bất động sản cũng cần được hoàn thiện để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về toàn cầu hóa thị trường bất động sản phù hợp với yêu cầu hội nhập là một trong những nội dung quan trọng cần được nghiên cứu làm rõ trong bối cảnh cụ thể của thị trường bất động sản ở Việt Nam. 
  • 1. Khái niệm đô thị nénTrên quan điểm sử dụng đất, đô thị trong từng giai đoạn phát triển có thể tăng trưởng theo một trong ba loại hình thái đô thị như sau: (1) Tăng trưởng gắn với mở rộng diện tích đất đô thị; (2) Tăng trưởng gắn với tăng mật độ dân cư trên diện tích đất hiện có; (3) Tăng trưởng bằng cách kết hợp hai loại hình thái trên. Loại hình thái đô thị thứ 2 gọi là “đô thị nén”, theo tên gọi do Dantzig và Saaty đưa ra từ năm 1973 và được phổ biến thông dụng tại châu Âu. Mô hình này được áp dụng tại Bắc Mỹ với tên gọi là “tăng trưởng thông minh”. Đặc điểm chính của đô thị nén là có mật độ dân cư đô thị tương đối cao, sử dụng đất đai hỗn hợp đa chức năng, khuyến khích đi bộ và xe đạp, chú trọng giao thông công cộng.
  • 1. Xu hướng cho thuê tài chính máy và thiết bị thi công xây dựng trên thế giớiĐối với phần lớn các nhà thầu xây dựng, bài toán huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đầu tư máy móc thiết bị xây dựng không hề đơn giản. Theo xu hướng phát triển của các nhà thầu xây dựng trên thế giới, việc sở hữu máy móc thi công xây dựng không phải là yếu tố quyết định đến năng lực của nhà thầu. Thay vào đó, cho thuê tài chính đã trở thành một kênh truyền dẫn vốn trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động thi công xây dựng công trình, nâng cao năng lực cho nhà thầu trong việc tiếp cận công nghệ xây dựng mới với hệ thống máy móc thi công hiện đại với chi phí tài chính hợp lý.
Tìm theo ngày :