Sách mới: Tính toán động đất và tải trọng gió theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode

Thứ hai, 23/12/2019 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 171

Tác giả: Đặng Tỉnh

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002210 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nhà cao tầng đang được xây dựng nhiều ở Việt Nam. Tính khung nhà cao tầng, xu hướng chung là dùng chương trình ETABS (hiện nay sử dụng chương trình ETABS v9.7.4 và ETABS 2016). Việc tính khung nhà cao tầng về tính tải trọng tác động lên công trình chủ yếu là xác định được tải trọng gió và tải trọng động đất. Cuốn sách: “Tính toán động đất và tải trọng gió theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode” trình bày các tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode, phù hợp với cách tính động đất theo TCVN 9386:2012. Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo tiêu chuẩn mới hiện nay, ngoài việc kiểm tra chuyển vị đỉnh do tải trọng gió gây ra phải thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 1/500 chiều cao công trình, tiêu chuẩn động đất mới TCVN 9386:2012 còn yêu cầu kiểm tra chuyển vị lệch tầng và tiết diện các cột chịu lực chính phải thỏa mãn điều kiện của lực dọc quy đổi do tổ hợp tải trọng động đất gây ra. Cuống sách giới thiệu phần lý thuyết và phương pháp thực hành với các ví dụ tính toán thực tế, làm tài liệu cho các kỹ sư thiết kế kết cấu công trình và bạn đọc ngành xây dựng.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: 

Chương 1: Tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode EN 1991-1-4:2005 +AC:2010.

Chương 2: Tính toán động đất theo TCVN 9386:2012 và Eurocode 8-2004.

Chương 3: Ví dụ thực hành ‘Tính khung nhà cao tầng chịu tải trọng gió và động đất theo Tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode.


Thư viện Bộ Xây dựng

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)