Sách mới: Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Thứ sáu, 20/12/2019 12:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 122

Tác giả: Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương 

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002209 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị là một nội dung của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị. Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh về mọi mặt KT-XH, mức độ đô thị hóa ngày càng tăng ở các đô thị. Do đó luôn cần một đô thị thông minh hiện đại phát triển song hành với sự phát triển của đô thị. Quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển đô thị. Quy hoạch đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nói chung và mạng lưới cấp thoát nước đô thị nói riêng vì hai hệ thống này có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Nhằm giúp người đọc nắm vững cách thức thực hiện một đồ án “Quy hoạch mạng lưới cấp nước đô thị” và “Quy hoạch mạng lưới thoát nước đô thị”. Nhóm tác giả biên soạn cuốn sách “Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị” với nội dung chủ yếu bao gồm công tác tính toán, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định trong thiết kế hiện hành. Đồng thời xây dựng cách thiết kế và thực hiện một đồ án điển hình để người đọc nắm rõ hơn quy cách thực hiện một bài đồ án quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

Chương 1: Xác định quy mô và giải pháp tổng thể cho các công trình đơn vị trong hệ thống cấp nước.

Chương 2: Quy hoạch mạng lưới cấp nước.

Chương 3: Ví dụ triển khai quy hoạch mạng lưới cấp nước điển hình – quy hoạch phân khu 1/2000.

Chương 4: Những vấn đề cơ bản thiết kế hệ thống thoát thải.

Chương 5: Tính toán thủy lực.

Chương 6: Thiết kế mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/2000.

Chương 7: Quy hoạch mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/500.

Chương 8: Ví dụ triển khai quy hoạch mạng lưới thoát nước điển hình quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.


Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)