Sách mới: Thiết kế và thi công cống trên đường ô tô

Thứ tư, 25/12/2019 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 262

Tác giả: Hồ Văn Quân, Phan Cao Thọ, Nguyễn Văn Tươi…

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002207 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Cống là công trình thoát nước chủ yếu trên các tuyến đường, số lượng cống chiếm khoảng 80-90% toàn bộ các công trình thoát nước, giá thành chiếm khoảng 10-20% toàn bộ tuyến đường tùy theo địa hình tuyến đường đi qua. Kiểu cống rất đa dạng, mỗi loại cống có những đặc điểm riêng về khả năng thoát nước, điều kiện thi công, khai thác và sử dụng cho từng trường hợp khác nhau. Công tác thiết kế và thi công cống là phần công việc gắn liền trong công tác thiết kế và thi công tuyến đường. Chất lượng của công tác thiết kế và thi công cống có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả khai thác, sử dụng và giá thành xây dựng của toàn bộ tuyến đường.

Cuốn sách “Thiết kế và thi công cống trên đường ô tô” được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác thiết kế và thi công các loại cống hiện được sử dụng phổ biến trên các tuyến đường ô tô ở nước ta. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo các tài liệu liên quan, các tiêu chuẩn hiện hành trong nước và nước ngoài, cung cấp đầy đủ các bảng biểu, hình ảnh, đồ thị, đồng thời đều có các ví dụ tính toán minh họa cho phần lý thuyết. 

Nội dung sách gồm 6 chương: 

Chương 1: Khảo sát, đo đạc, xác định vị trí cống và tính toán lưu lượng nước chảy về cống.

Chương 2: Phân loại, chọn loại cống và bố trí cống.

Chương 3: Đặc điểm và cấu tạo các loại cống.

Chương 4: Tính toán thủy lực cống và các công trình phụ trợ khác.

Chương 5: Thiết kế kết cấu cống.

Chương 6: Thi công công trình cống.


Thư viện Bộ Xây dựng
 

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)