Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 tại Bình Định

Thứ tư, 07/04/2021 13:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 43/ KH-UBND về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 tại Bình Định.

Ảnh minh họa

Theo đó, tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 tại Bình Định nhằm xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên và cộng đồng; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến; đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến với người dân; đẩy mạnh triển khai hoạt động của Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ lớn trong năm tại các cơ sở, các địa phương; hệ thống trường học, thư viện, cơ sở giáo dục đào tạo; lực lượng an ninh, quốc phòng; các Sở, ngành, tổ chức Hội, đoàn thể… nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam 21/4 phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2021 bằng nhiều hình thức và phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 trong thời gian diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách Việt Nam; tuyên truyền việc xây dựng và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng; giới thiệu, tôn vinh những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách; quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung và hình thức đến bạn đọc trên báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở; đẩy mạnh phong trào đọc sách gắn kết sách, việc đọc sách với sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ đó xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, góp phần xây dựng một xã hội học tập; tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và văn hóa đọc (với các hình thức phù hợp như: trưng bày, triển lãm sách; hội thi tuyên truyền, kể chuyện sách; giao lưu, toạ đàm, giới thiệu sách…) tại các đơn vị, địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hệ thống trường học, thư viện, lực lượng vũ trang… nhằm tạo sự hưởng ứng của x hội một cách sâu rộng, hiệu quả.

Ngày Sách Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như: Chương trình phát động, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tôn vinh và giới thiệu điểm sáng phong trào đọc sách; tăng cường tuyên truyền, truyền thông về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tổ chức Tuần lễ sách và Văn hóa đọc; tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống trường học, hệ thống thư viện, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Các hoạt động diễn ra trong tháng 4/2021.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch và tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm tăng cường phong trào đọc sách trong cộng đồng; phối hợp các cơ quan, đơn vị tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và báo cáo theo quy định./.

Nguồn: Báo Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)