• Từ khi xuất hiện cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho gần 250 triệu người tại 221 quốc gia và vùng lãnh thổ và đã có hơn 5 triệu người tử vong vì Covid-19. Theo Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) - United Nations Development Programme, đại dịch Covid-19 là thách thức kinh tế nghiêm trọng nhất, thậm chí còn sâu rộng hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.

 • Trong những năm vừa qua, ngành sản xuất vật liệu xây dựng đã phát triển mạnh về số lượng, chất lượng và chủng loại, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và nhà ở. Cùng với sự phát triển chung của đất nước và ngành xây dựng, ngành vật liệu xây dựng không ngừng được đầu tư, đổi mới. Trên tất cả các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng đều có sự chuyển biến tích cực. Các dây chuyền sản xuất theo công nghệ lạc hậu, năng suất thấp, gây ô nhiễm môi trường từng bước được loại bỏ. Nhiều nhà máy mới được đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, dây chuyền được trang bị mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao, trình độ công nghệ đạt ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới. Khi Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành vật liệu xây dựng trong nước cũng chịu sự tác động của các xu thế phát triển trên thế giới, đặc biệt thực hiện công tác chuyển đổi số phù hợp với CMCN 4.0.

 • Tóm tắt

  Giống như một thực thể tồn tại, đô thị nào cũng có một quá trình hình thành và phát triển. Quá trình này sẽ luôn đứng trước các thách thức - khó khăn đòi hỏi các đô thị phải thích ứng và vượt qua như nguy cơ về biến đổi khí hậu hiện nay. Với các đô thị ven biển thì quá trình này sẽ còn chông gai hơn nữa, bởi đây là những đối tượng phụ thuộc rất nhiều vào môi trường tự nhiên - là cấu trúc được nhận dạng luôn bất biến đổi theo lý thuyết hình thái học đô thị. Lớp cấu trúc này được hình thành từ trước khi đô thị xuất hiện, nhưng đứng trước tác động của tai biến BĐKH lại vô cùng dễ dàng bị biến đổi. Trên tinh thần đó, bài viết lấy Thuận An là một ví dụ điển hình của một đô thị biển Việt Nam với hệ đầm phá, rừng ngập mặn lớn nhất cả nước, đặc biệt có địa mạo ven biển và cửa biển luôn biến dịch mạnh sau những thiên tai cực đoan trong lịch sử hình thành. Tại Thuận An, các nhóm cấu trúc tự nhiên - không gian đô thị có sự tương tác, hỗ sinh và cộng sinh lẫn nhau khá rõ ràng, và được đề cập như những nghiên cứu đầu tiên về mối liên hệ cộng sinh này.

 • Các khu vực thành thi và nông thôn mang những đặc điểm khác nhau nhưng có vai trò bổ sung hỗ trợ và liên kết với nhau. Các mối liên kết bao gồm các khía cạnh lao động, việc làm, dân cư và môi trường… Quá trình đô thị hóa đã thúc đẩy mối quan hệ hai chiều và hình thành con đường hội nhập thành thị - nông thôn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một thực tiễn sinh động mang lại nhiều thành công và ngày càng cho thấy rõ nét sự vận động của các quan hệ không thể tách rời giữa thành thị - nông thôn trong sự phát triển chung của đất nước.

 • I. Đặt vấn đề

  Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng khu vực nông thôn, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia, tất cả các tỉnh, thành phố đã nhanh chóng triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và kế hoạch cụ thể.

 • Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) trên toàn quốc thời gian qua đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đến tháng 7/2021, cả nước đã có 64,6% số xã đạt chuẩn NTM; 194 đơn vị cấp huyện (chiếm 29%) thuộc 51 tỉnh, thành phố đạt chuẩn NTM; 12 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 04 tỉnh đã được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 • Sự phát triển của nền kinh tế kéo theo các nhu cầu sống ngày càng nâng cao của cư dân, trong đó nhu cầu về môi trường sống và làm việc tốt là một trong những mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh dân số ngày càng tăng nhanh và quỹ đất ngày càng trở nên đắt đỏ. Do đó, tính cạnh tranh của thị trường bất động sản ngày càng sôi động, các nhà đầu tư cần có tầm nhìn chiến lược trong việc nâng tầm giá trị sản phẩm, và cảnh quan là một yếu tố đóng vai trò rất quan trọng.

 • Đổi mới công tác lập quy hoạch có liên quan tới sự thay đổi của cả hệ thống các văn bản pháp quy về công tác quy hoạch, bao gồm: Thay đổi quy trình, nội dung, sản phẩm lập quy hoạch; thay đổi công tác nghiên cứu tiếp cận quy hoạch; thay đổi cách thức thực hiện quy hoạch. Trong thời gian qua, các thay đổi trong quá trình lập quy hoạch xây dựng diễn ra từ từ, liên tục, gắn với các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và sự ra đời của các văn bản pháp luật quan trọng như: Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch và dự kiến tới đây là Luật Quản lý phát triển đô thị.

 • Được hình thành năm 1986. Tới nay cả nước có khoảng 47 Khu kinh tế (KKT) (19 KKT ven biển và 28 KKT cửa khẩu). Mô hình KKT giúp tạo ra đột phá về kinh tế, xã hội, là động lực cải cách thể chế ở Việt Nam. Theo các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra, có 07 yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình phát triển KKT gồm: Quyết tâm chính trị, Vị trí địa kinh tế, Thể chế kinh tế, Cơ cấu ngành nghề, Chính sách ưu đãi, Hỗ trợ ban đầu của Chính phủ, Quy mô lộ trình phát triển.
 • Việt Nam là quốc gia ven Biển Đông, có chỉ số biển cao gấp 6 lần chỉ số biển trung bình toàn cầu, Biển đóng vai trò quan trọng trong đời sống của cư dân và phát triển kinh tế quốc gia. Tuy nhiên so sánh với nhiều quốc gia ven biển khác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thì nền kinh tế biển của Việt Nam còn nhỏ bé. Đã đến lúc chúng ta cần có những tư duy đổi mới đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế biển, trong đó có vai trò của đô thị hóa khu vực ven biển và các đô thị biển Việt Nam.

 • Trong hệ thống quy hoạch của Việt Nam, các quy hoạch chuyên ngành đang tồn tại song song và có tác động ảnh hưởng qua lại tới quy hoạch đô thị. Các quy hoạch ngành được xây dựng độc lập, do các cơ quan chuyên ngành quản lý, ít có sự phối hợp với nhau. Nội dung đồ án Quy hoạch đô thị đã có những yêu cầu lồng ghép đa ngành thông qua rà soát và tuân thủ đồ án quy hoạch ngành, tuy nhiên phương pháp này mang tính áp đặt, cứng nhắc, thiếu tính phối hợp dẫn đến hạn chế khả năng chia sẻ nguồn lực để cùng xây dựng mục tiêu phát triển đô thị, thậm chí có thể chồng chéo, mâu thuẫn gây lãng phí và cản trở phát triển.

<<1...3456...337>>
Tìm theo ngày :