Thông tin văn bản số: 02/2020/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 02/2020/TT-BXD
Ngày ban hành 20/07/2020
Ngày hiệu lực 05/09/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Kinh tế xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
17/07/2020
17/07/2020
08/04/2020
19/03/2020
17/01/2020
30/12/2019
17/12/2019