Ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo Tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, với sự tham dự của đại diện các Sở Xây dựng địa phương, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng.

12345...7
Tìm theo ngày :