Thông tin văn bản số: 45/2020/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 45/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/04/2020
Ngày hiệu lực 22/05/2020
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc  Thủ tướng 
Chuyên ngành Khác