Thông tin văn bản số: 10/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 10/VBHN-BXD
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày hiệu lực 06/02/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Chuyên ngành Hoạt động xây dựng