Thông tin văn bản số: 108/NQ-CP
Số/ Ký hiệu 108/NQ-CP
Ngày ban hành 17/07/2020
Ngày hiệu lực 17/07/2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc  Thủ tướng 
Chuyên ngành Khác