Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị tập huấn về Kết luận 80-KL/TW của Ban bí thư và một số kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ tư, 28/10/2020 16:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/10/2020, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn về một số vấn đề cơ bản trong Kết luận 80-KL/TW của Ban bí thư và một số kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ phổ biến giáo dục pháp luật đã trình bày và trao đổi về những vấn đề cơ bản trong của Kết luận 80-KL/TW của Ban bí thư (Kết luận 80) và một số nội dung chính của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết luận. Kết luận 80 được đánh giá là cơ sở chính trị quan trọng tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Trong phần trình bày về 4 nhóm nội dung chính trong Kết luận 80, ông Lê Vệ Quốc đã đưa ra những phân tích, đánh giá rất khách quan và khoa học đối với từng nội dung cụ thể.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được giới thiệu về những nội dung chính của Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Đối với 9 nhóm nội dung chính của Quyết định số 1521/QĐ-TTg, dựa trên tình hình thực tiễn, ông Lê Vệ Quốc cũng trình bày, chia sẻ với các đại biểu tham dự một số giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả. Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã quán triệt sâu sắc và hiểu rõ hơn những vấn đề cơ bản đối với Kết luận 80 của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: pbgdpl.moj.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)