Ngày 05/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4456/BXD-PC về việc hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

1
Tìm theo ngày :