• Về cấp phép xây dựng khi chưa có quy hoạch Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị, đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng. Xét về mặt khoa học và định hướng lâu dài, để quản lý quy hoạch xây dựng đô thị một cách chặt chẽ, hiệu quả thì đây là quy định hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, với thực trạng công tác quy hoạch của Việt Nam hiện nay, nếu...
  • Yêu cầu của đồ án quy hoạch mạng lưới dân cư "Chúng tôi đã nghiên cứu Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch hoạch xây dựng và có một số thắc mắc sau đây: 1. Trong bộ định mức mới không quy định rõ tỉ lệ các phần việc trong một đồ án quy hoạch như QĐ502 hoặc 06 để dễ áp dụng cho từng đồ án đặc biệt. Ví dụ như tỉ lệ của công tác thiết kế đô thị, đánh giá tác...
  • Xác định thời điểm quy hoạch Nhà tôi xây không phép năm 1999, đã nhập được hộ khẩu năm 2001, sau đó xin hợp thức hóa mới biết bị vướng quy hoạch công viên cây xanh theo QĐ số 21179/KTST.QH ngày 28-12-1997 khu dân cư Ngã Tư Bốn Xã (quận Bình Tân, TP.HCM. Đến năm 2007 thì có quyết định điều chỉnh quy hoạch treo cho toàn khu dân cư theo quyết định số 5309-QĐ-UBND ngày 9-10-2007. Lần này nhà tôilại vướng vào đường...