• Xác định cấp công trình sửa chữa
    Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD, sửa chữa cải tạo không làm thay đổi quy mô công trình thì cấp công trình theo cấp công trình ban đầu. Nếu hiểu theo Thông tư thì việc xác định cấp công trình cho 1 công trình sửa...
  • Chi phí lập hồ sơ đăng ký môi trường
    Đơn vị tôi được giao quản lý hệ thống đường thủy nội địa. Hằng năm có tổ chức hoạt động duy tu nạo vét nhằm duy trì độ sâu luồng tàu chạy. Hiện tại, đơn vị tôi đang thực hiện công tác đăng ký môi trường tại địa phương cấp xã theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Theo quy...
  • Thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật
    Đối với công trình nguồn vốn phường 100% để đầu tư ngoài thẩm tra có trình Phòng Quản lý đô thị thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật hay chỉ cần lấy ý kiến để thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật? Đối với nguồn thường xuyên khi cải tạo dưới 500 triệu đồng có...