Sách mới: Cấp thoát nước trong tòa nhà

Thứ hai, 19/02/2024 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm 2022. Số trang: 271

Tác giả: Trần Tuấn Kiệt, Trần Minh Anh

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002511 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Cấp thoát nước trong tòa nhà” giới thiệu một cách hệ thống các kiến thức chuyên môn về cấp thoát nước bên trong nhà; hệ thống thoát nước mưa trên mái; hệ thống cấp nước chữa cháy; quy trình thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước; nghiệm thu, xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước trong nhà. Cuốn sách áp dụng cho các chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị, hệ thống kỹ thuật trong công trình xây dựng (MEP), kỹ thuật cấp thoát nước, kỹ thuật xây dựng. Cuốn sách cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật tại các công ty thiết kế và xây dựng công trình, cán bộ nghiên cứu khoa học.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

- Chương 1: Hệ thống cấp nước trong nhà.

- Chương 2: Mạng lưới cấp nước trong nhà.

- Chương 3: Các công trình của hệ thống cấp nước.

- Chương 4: Các hệ thống cấp nước đặc biệt.

- Chương 5: Hệ thống thoát nước trong tòa nhà.

- Chương 6: Hệ thống thoát nước đặc biệt trong tòa nhà.

- Chương 7: Các công trình trong hệ thống thoát nước tòa nhà.

- Chương 8: Thiết kế, nghiệm thu, quản lý, vận hành hệ thống cấp thoát nước trong công trình.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)