Sách mới: Kiến trúc & con người

Thứ ba, 07/11/2023 10:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 237

Tác giả: Trần Minh Tùng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002483 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Kiến trúc - ngành nghệ thuật đầu tiên trong số bảy ngành nghệ thuật của con người bởi gắn liền với nhân loại ngay từ thuở sơ khai nhất, khi con người chuyển hóa thành động vật bậc cao nhưng vẫn được thừa hưởng tập tính “làm tổ” từ nguồn gốc động vật của mình. Kiến trúc như một “tiểu môi trường” quan trọng làm chỗ nương tựa của con người. Từ đó, kiến trúc phát triển là do con người, của con người và vì con người.

Cuốn sách mang đến những kiến thức xung quanh mối quan hệ giữa “Kiến trúc & con người” nhằm minh chứng mối quan hệ biện chứng “con người nào thì kiến trúc đó” và ngược lại để từ đó, nếu xem xét, nhìn nhận kiến trúc bởi những con người khác nhau thì sẽ có những quan điểm khác nhau theo những hệ giá trị khác nhau. Cuốn sách không chỉ giúp bạn đọc ngành kiến trúc hình thành những quan điểm thiết kế dựa trên các mục tiêu vì con người, hay giúp các kiến trúc sư nhìn nhận và khẳng định lại tính nhân văn trong các thức mình đã – đang – sẽ tiếp cận và thực hành kiến trúc mà còn giúp bạn đọc hiểu những mục tiêu nhân văn ban đầu của kiến trúc đang được vận hành trong xã hội đương đại có thực sự đáp ứng được mục tiêu đó hay không.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

- Chương 1: Mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và kiến trúc.

- Chương 2: Kiến trúc của con người, do con người và vì con người.

- Chương 3: Thực hành kiến trúc dưới góc độ nhân học.

- Chương 4: Kiến trúc Việt Nam giữa dòng chảy văn hóa Đông – Tây.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)