Sách mới:Quản lý chất lượng công trình xây dựng – Kinh nghiệm quốc tế và quy định của Việt Nam

Thứ năm, 08/10/2020 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 178
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Huỳnh Hàn Phong
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002260 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Chất lượng công trình có sự quan hệ trực tiếp tới quốc kế dân sinh, đến sự phát triển nhanh, lành mạnh và bền vững nền kinh tế quốc dân, đến sự an toàn sinh mạng và tài sản. Xuất phát từ quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường, để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng và an toàn cộng đồng, bảo vệ sinh mạng và tài sản, đảm bảo sự phát triển bền vững đất nước cần phải tăng cường năng lực giám sát, quản lý đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong đó vấn đề đảm bảo chất lượng công trình chiếm vị trí hàng đầu.

Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng nêu trên, cuốn sách "Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Kinh nghiệm Quốc tế và quy định của Việt Nam" giới thiệu với đọc giả các quan điểm, luận điểm, triết lý, ý tưởng, mô hình, nguyên tắc, hệ thống quản lý chất lượng của một số chuyên gia hàng đầu và những kinh nghiệm của một số nước phát triển trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng. Từ đó, kết hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Việt Nam có thể thấy được những gì chúng ta đã đạt được, những gì cần học hỏi và rút kinh nghiệm giúp cho chất lượng công trình xây dựng nước ta ngày một nâng cao. Ngoài ra, tài liệu còn giới thiệu các biện pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng và các lưu ý khi áp dụng tại Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chương 2: Kinh nghiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng tại một số nước phát triển.

Chương 3: Nội dung công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chương 4: Các biện pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)