Thông tin Thư mục số 3 năm 2008

Thứ năm, 30/10/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Danh mục tài liệu mới của Thư viện KHCNXD quý III năm 2008

III. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ:

 

 

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

 

1/ Điều tra, khảo sát, đánh giá thực công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng. Đề xuất giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng / Hoàng Thọ Vinh.- H.: Vụ Xây lắp – BXD, 2008.- 150 tr. ( KQNC.1067 / 1068 ).

 

2/ Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình cát trầm tích dưới hạ lưu tại các con sông có đập thuỷ điện và thuỷ lợi khu vực miền Bắc và miền Nam /  Nguyễn Vũ Tùng.- H.: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khảo sát và xây dựng, 2007.- 50 tr. ( KQNC.1073 ).

 

 

3/ Tổng kết, đánh giá thực trạng công tác đo bóc tiên lượng dự toán đang áp dụng hiện nay, trên cơ sở đó hướng dẫn đo bóc tiên lượng dự toán công trình xây dựng phù hợp với cơ chế mới về quản lý kinh tế đầu tư xây dựng công trình / Nguyễn Văn Hoan.- H.: Viện Kinh tế xây dựng – BXD, 2007.- 81 tr. ( KQNC.1065 / 1066 ).

 

 

4/ Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống các chỉ tiêu thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Xây dựng / Đặng Kim Giao.- H.: Trung tâm Tin học – BXD, 2008.- 180 tr. ( KQNC.1069 / 1072 ).

 

 

 

V. TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC:

 

 

1/ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Nhà ở và công trình công cộng an toàn sinh mạng và sức khoẻ. QCXDVN 05:2008/BXD.- H.: Xây dựng, 2008.- 28 tr. ( TCDM.1806 ).

 

 

VI. SÁCH:

 

 

1/ Lịch sử ngành Xây dựng Việt Nam.- H.: Bộ Xây dựng, 2008.- 517 tr và ảnh. (VT.001618/ 001619).

Cuốn “Lịch sử ngành Xây dựng Việt Nam” giới thiệu những công lao và thành tựu to lớn của ngành Xây dựng nước ta trong 50 năm qua. Nội dung sách gồm 4 chương sau đây:

-          Chương I: Những di sản của ngành Xây dựng ở nước ta trước năm 1945.

-          Chương II: Ngành Xây dựng Việt Nam thời kỳ cách mạng tháng Tám 1945 đến ngày thống nhất đất nước 1975.

-          Chương III: Ngành Xây dựng Việt Nam  sau ngày thống nhất đất nước đến trước thời kỳ đổi mới (1975 – 1980).

-          Chương IV: Ngành Xây dựng Việt Nam thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay.

 

 

2/ Tính toán các công trình xử lý và phân phối nước cấp / Trịnh Xuân Lai.- H.: Xây dựng, 2008.- 342 tr. ( VT.001620 ).

Cuốn sách “Tính toán các công trình xử lý và phân phối nước cấp” được biên soạn để cung cấp thông tin cho các kỹ sư thiết kế và quản lý hệ thống cung cấp nước.

Nội dung sách gồm 24 chương, tập trung trình bày các vấn đề sau:

 1. Cấu trúc mạng lưới, lựa chọn các loại ống để xây dựng đường ống dẫn và mạng, chuẩn bị số liệu để tính toán mạng lưới.
 2. Dùng máy biến tần để điều chỉnh lưu lượng và áp lực bơm.
 3. Tính toán các thiết bị và công trình trên mạng, van xả cặn, van thu xả khí, hố van, gối đỡ tê, cút, dung tích đài và bể chứa.
 4. Đặt ống dưới nước bằng phương pháp đánh chìm tự do.
 5. Tính toán chọn thiết bị chống nước va cho trạm bơm, đường ống dẫn áp lực và tính toán nước va cho hệ thống ống tự chảy.
 6. Tính toán các công trình xử lý chủ yếu dựa trên nội dung của cuốn tính toán thiết kế các công trình trong hệ thống cấp nước sạch.

 

 

3/ Thi công đất / Đặng Đình Minh.- H.: Xây dựng, 2008.- 274 tr. ( VT.001621 ).

Nội dung cuốn sách “Thi công đất” giới thiệu các vấn đề chính: Đào đất, đắp đất, xử lý nền và nổ mìn. Đây là kết quả của sự tổng hợp một cách có hệ thống những hiểu biết cá nhân cộng với sự thu thập, bổ sung từ các tài liệu trong và ngoài nước.Đào hố móng công trình là một trong những “Vạn sự khởi đầu nan”. Cuốn sách rất cần cho những người lập biện pháp thi công đào đắp đất, nhất là công tác đào hố móng công trình, phần nào giúp cho bạn đọc thêm hiểu biết để giải quyết công việc nói trên.

 

 

4/ Phân tích kết cấu cầu dây văng theo các giai đoạn bằng chương trình MIDAS 2006 / Nguyễn Viết Trung, Chủ biên), Nguyễn Hữu Hưng.- H.: Xây dựng, 2008.- 169 tr. ( VT.001622 ).

Trong cuốn sách “Phân tích kết cấu cầu dây văng theo các giai đoạn bằng chương trình MIDAS 2006”, các tác giả muốn giới thiệu đến bạn đọc một ứng dụng của phần mềm này, đó là sử dụng phần mềm Midas Civil để phân tích tính toán cầu dây văng.

Nội dung sách gồm 4 chương như sau:

-          Chương 1: Mô hình hoá cầu dây văng có dầm cứng bằng BTCT-DƯL.

-          Chương 2: Mô hình hoá cầu dây văng có dầm cứng bằng thép.

-          Chương 3: Mô hình hoá cầu dây văng một mặt phẳng dây có dầm cứng BTCT-DƯL.

-          Chương 4: Mô hình hoá cầu dây văng trong phân tích kết quả lý thuyết thử tải cầu.

Trong cuốn sách này có đề cập đến các vấn đề chính của bài toán thiết kế cầu, cách thiết lập các tải trọng và tổ hợp tải trọng theo tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện nay 22TCN 272 – 05. Lần đầu tiên phần mềm Midas Civil 2006 có xét đến xếp tải theo phương ngang cầu.

 

 

5/ Âm học kiến trúc – Âm học đô thị / Phạm Đức Nguyên.- H.: Xây dựng, 2008.- 362 tr. ( VT.001623 ).

Nội dung cuốn sách gồm có 8 chương sau:

-          Chương 1: Các khái niệm cơ bản về âm thanh.

-          Chương 2: Đặc điểm trường âm trong các phòng thính giả.

-          Chương 3: Vật liệu và kết cấu hút âm.

-          Chương 4: Thiết kế âm học trong các phòng thính giả.

-          Chương 5: Sử dụng hệ thống điện thanh trong các phòng thính giả.

-          Chương 6: Âm học đô thị.

-          Chương 7: Cách âm cho các kết cấu phaâ cách nhà cửa.

-          Chương 8: Chống tiếng ồn của các thiết bị và trong nhà công nghiệp.

 

 

6/ Niên giám thống kê Hà Nội 2007.- H.: Cục Thống kê Hà Nội, 2008.- 307 tr. ( VT.001624 ).

Cuốn sách “Niên giám thống kê Hà Nội 2007” giới thiệu bức tranh toàn cảnh tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội trong năm 2007 về các lĩnh vực:

 1. Điều kiện tự nhiên.
 2. Dân số - Lao động.
 3. Các chỉ tiêu tổng hợp.
 4. Công nghiệp.
 5. Xây dựng cơ bản.
 6. Thương nghiệp - Dịch vụ - Du lịch.
 7. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
 8. Nông nghiệp.
 9. Văn hoá – Xã hội.

Cuốn sách này bao gồm số liệu chính thức các năm 2005, 2006 và số liệu ước tính năm 2007.

 

 

7/ Niên giám thống kê 2007.- H.: Tổng cục Thống kê, 2008.- 830 tr. ( VT.001625 ).

Nội dung cuốn “Niên giám thống kê 2007” giới thiệu số liệu cơ bản của nước ta trong năm 2007 về các ngành, lĩnh vực như: Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; Dân số và lao động;  Tài khoản Quốc gia và ngân sách Nhà nước; Đầu tư;  Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; Công nghiệp; Thương mại, giá cả và du lịch; Vận tải và bưu chính, viễn thông; Giáo dục; Y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư.

Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế của bạn đọc.

 

 

8/ Chính phủ Việt Nam từ năm 1945 đến nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011).- H.: Thông tấn, 2008.- 657 tr.và ảnh. (VT.001626 ).

Cuốn sách “Chính phủ Việt Nam từ năm 1945 đến nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011)” nhằm ghi tiếp những trang sử mới của Chính phủ - Bộ máy chính quyền trong giai đoạn mới của lịch sử khi đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

-          Phần thứ nhất: Chính phủ Việt Nam - Những chính sách và thành tựu.

-          Phần thứ hai: Chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ, từ 1945 đến nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011).

-          Phần thứ ba: Tiểu sử tóm tắt những người đứng đầu Chính phủ, sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ 1945 đến nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011).

-          Chân dung các thành viên Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011).

-          Phần thứ tư: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam.

 

 

9/ Quản lý tài nguyên & môi trường / Nguyễn Ngọc Dung.- H.: Xây dựng, 2008.- 256 tr. ( VT.001627 ).

Nội dung sách gồm 5 chương, chủ yếu tập trung vào vào nội dung quản lý tài nguyên và môi trường vật lý (đất, nước, không khí). Còn các nội dung có liên quan đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, tài nguyên biển, tài nguyên khoáng sản; hay các vấn đề có liên quan đến xói mòn, suy thoái đất đai do mặn hoá, phèn hoá trong quản lý tài nguyên đất…không đề cập đến trong cuốn sách này.

 • Chương 1: Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.
 • Chương 2: Quản lý tài nguyên và môi trường.
 • Chương 3: Quản lý tài nguyên và môi trường nước.
 • Chương 4: Quản lý tài nguyên và môi trường không khí.
 • Chương 5: Quản lý tài nguyên và môi trường đất.

 

 

10/ Sổ tay thiết kế công trình tháo nước của hồ chứa loại vừa và nhỏ / Lê Văn Hùng.- H.: Xây dựng, 2008.- 179 tr. ( VT.001628 ).

Nội dung cuốn sách “Sổ tay thiết kế công trình tháo nước của hồ chứa loại vừa và nhỏ” giới thiệu cụ thể các bước tính toán thiết kế, đặc biệt là các bài toán (ví dụ) xử lý tình huống cụ thể khi tính thuỷ lực để quyết định kích thước thiết kế của các công trình tháo nước là giếng tràn, cống ngầm, dốc nước, tràn hoặc tràn bên nối với dốc nước. Ngoài ra, sách cũng nêu cụ thể các số liệu cần thiết để tra cứu khi tính thuỷ lực công trình tháo nước như các hệ số tổn thất, hệ số lưu lượng, cũng như các sơ đồ công trình tháo nước thường dùng.

 

 

11/ Thiết kế và xử lý hố móng / Nguyễn Uyên.- H.: Xây dựng, 2008.- 290 tr. ( VT.001629 ).

Cuốn “Thiết kế và xử lý hố móng” gồm 6 chương:

-          Chương 1: Hố móng công trình.

-          Chương 2: Hố móng không cần chắn giữ.

-          Chương 3: Kết cấu chắn đất mềm.

-          Chương 4: Kết cấu chắn đất cứng.

-          Chương 5: Hạ thấp mực nước dưới đất và tháo khô hố móng.

-          Chương 6: Xử lý các hiện tượng địa chất xảy ra khi thi công hố móng

 

 

12/ Máy bơm – Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước / Lê Dung.- H.: Xây dựng, 2008.- 339 tr. ( VT.001630 ).

Nội dung cuốn sách “Máy bơm – Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước” trình bày những tính toán cơ bản, sơ đồ cấu tạo, nguyên tắc làm việc của các loại máy bơm, máy nén khí, quạt gió được sử dụng trong hệ thống cấp và thoát nước. Giới thiệu sơ đồ cấu tạo, điều kiện áp dụng, cách tính toán thiết kế và quản lý vận hành của các loại công trình thu nước trong hệ thống cấp nước; Những kiến thức cơ bản, những công trình và thiết bị đang cập nhật để làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên có thể nghiên cứu sâu môn học, biết lựa chọn phương án tối ưu khi thiết kế công trình thu nước và các trạm bơm thoá nước. Cuốn sách này cũng là tài liệu cần thiết cho cán bộ kỹ thuật và công nhân đang công tác trong lĩnh vực cấp, thoát nước.

 

 

13/ Quản lý dự án xây dựng – Giai đoạn thi công xây dựng công trình / Bùi Ngọc Toàn.- H.: Xây dựng, 2008.- 338 tr. ( VT.001631 ).

Cuốn sách “Quản lý dự án xây dựng – Giai đoạn thi công xây dựng công trình”  là quyển 3 trong Bộ tài liệu về Quản lý dự án xây dựng. Trong tập 3 này tác giả trình bày các vấn đề sau khi công trình bắt đầu được khởi công xây dựng đến khi hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng.

14/ Nghiệp vụ định giá xây dựng / Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên), Hồ Bạch Ngọc.- H.: Xây dựng, 2008.- 470 tr. ( VT.001632 ).

Nội dung cuốn sách “Nghiệp vụ định giá xây dựng” gồm 9 chuyên đề sau:

 • Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.
 • Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá xây dựng.
 • Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Chuyên đề 4: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình.
 • Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí.
 • Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình.
 • Chuyên đề 7: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
 • Chương đề 8: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
 • Chuyên đề 9: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

 

 

15/ Lựa chọn phương án đầu tư / Đặng Thị Xuân Mai ( Chủ biên), Nguyễn Lương Hải, Phạm Diễm Hằng.- H.: Xây dựng, 2008.- 99 tr. ( VT.001633 ).

Nội dung cuốn sách “Lựa chọn phương án đầu tư” cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản liên quan đến việc vận  dụng lý thuyết kinh tế đầu tư trong các trường hợp tính toán cụ thể lựa chọn phương án đầu tư. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở những tài liệu lý luận và hướng dẫn thực hành kỹ năng tính toán.

Sách gồm có 3 chương:

 • Chương 1: Thời giá tiền tệ lãi tức và lãi suất.
 • Chương 2: Phương pháp phân tích đánh giá các dự án đầu tư về mặt tài chính, kinh tế xã hội.
 • Chương 3: Ứng dụng các hàm tài chính trong phân tích dự án đầu tư.

 

 

16/ Môi trường đô thị / Nguyễn Trọng Phượng.- H.: Xây dựng, 2008.- 204 tr. ( VT.001634 ).

Nội dung sách “môi trường đô thị” giới thiệu những kiến thức cơ bản về môi trường đô thị, bảo vệ môi trường đô thị, các phương pháp đánh giá, quản lý và các phương pháp hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị. Trong cuốn sách này phần cây xanh được biên soạn thành một chương riêng vì cây xanh có vai trò đặc biệt trong việc cải thiện môi trường cảnh quan đô thị.

Cuốn sách làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học, nghiên cứu sinh môi trường, quy hoạch và các cán bộ nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành khác quan tâm tới vấn đề môi trường đô thị.

 

 

17/ Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng / Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Trường.- H.: Xây dựng, 2008.- 168 tr. ( VT.001635 ).

Sách giới thiệu khái quát một phương pháp luận về lập kế hoạch và quản lý dự án, cần thiết cho những người làm công tác tổ chức, kế hoạch và quản lý, đó là phương pháp sơ đồ mạng. Phương pháp này khá phổ biến vì có thể áp dụng vào hầu hết các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Nó vừa lập kế hoạch, vừa giúp theo dõi việc thực hiện kế hoạch. Nội dung sách chỉ tập trung giới thiệu vài phương pháp chính là: Sơ đồ mạng xác định, sơ đồ mạng xác suất và sơ đồ mạng song lặp.

Sách gồm 3 phần chính như sau:

 • Phần thứ nhất: Phân tích dự án bằng sơ đồ mạng.
 • Phần thứ hai: Phân phối kinh phí và nhân vật lực.
 • Phần thứ ba: Các bài toán tập và đáp số: Bao gồm một số bài tập nhỏ, có thể giải bằng tính tay, có đáp số kèm theo để giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã đọc ở phần đầu.

 

 

18/ Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Chọn, Nguyễn Hồng Hải.- H.: Xây dựng, 2008.- 140 tr. ( VT.001636 ).

Nội dung sách đề cập tương đối toàn diện các vấn đề có liên quan đến quản trị kinh doanh theo quan điểm hệ thống, phản ánh được các kiến thức hiện đại, có liên hệ với tình hình thực tế của Việt Nam.

Sách gồm có 3 phần chính như sau:

 • Phần I: Những khái niệm mở đầu, quy luật, nguyên tắc và phương pháp quản trị kinh doanh.
 • Phần II: Tổ chức bộ chủ thể quản trị kinh doanh.
 • Phần III: Tổ chức bộ phận trực tiếp sản xuất – kinh doanh.
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)