Lào Cai: Tiếp tục tăng cường thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ hai, 25/10/2021 15:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 22/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND và phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án của Chương trình cho thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh có những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả. Việc lựa chọn nội dung, hình thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, ngành quan tâm thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy thế mạnh của ngành, đơn vị gắn liền với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đề ra trong giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2025.

Trong quá trình triển khai, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch liên tịch đã ban hành. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức và phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, phát huy tốt vai trò trách nhiệm. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 3.965 buổi tuyên truyền cho 236.906 lượt người bằng các hình thức: Hội nghị phổ biến pháp luật theo đợt; lồng ghép vào các buổi họp giao ban, sinh hoạt đoàn thể, họp thôn, tổ dân phố; cấp phát 103.811 cuốn tài liệu và tuyên truyền 28.263 giờ trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đưa ra ý kiến và giải pháp xây dựng, triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án của Chương trình cho thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn 2022-2027 cần tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2021 và các năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai thực hiện…

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021. Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnhcho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nguồn: Báo Lào Cai

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)