Ngày 31/10, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

Tìm theo ngày :