Ngày 30/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1424/QĐ-BXD về việc Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của Bộ Xây dựng.

1
Tìm theo ngày :