Hướng dẫn thực hiện quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

Thứ tư, 05/02/2020 10:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 255/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo.
l. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 91 Luật Xây dựng, một trong các điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị là phải “Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành”.
 
2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 92 Luật Xây dựng, một trong các điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị là phải “Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản”.
 
3. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật Xây dựng về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phải có “Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo”.
 
4. Như vậy, việc cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo:
 
- Tại khu vực trong đô thị: Phải căn cứ đồng thời các quy định tại Điều 91 và Khoản 4 Điều 95 Luật Xây dựng để cấp giấy phép xây dựng.
 
- Tại khu vực ngoài đô thị: Phải căn cứ đồng thời các quy định tại Điều 92 và Khoản 4 Điều 95 Luật Xây dựng hoặc căn cứ đồng thời vào quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo tại vị trí xây dựng để cấp giấy phép xây dựng, không chỉ căn cứ riêng quy hoạch chung xây dựng xã để xem xét sự phù hợp về vị trí và tổng mặt bằng của dự án khi cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo.
 
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 255/BXD-HĐXD.
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)