Giải đáp thắc mắc về chứng nhận nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Thứ tư, 05/02/2020 10:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 207/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Một thành viên thép miền Nam – VNSTEEL về giải đáp thắc mắc về chứng nhận nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.
Sau khi nhận được Văn bản số 579/TMN-TCHC ngày 03/8/2018 của Công ty TNHH Một thành viên thép miền Nam – VNSTEEL đề nghị hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận “Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình” theo quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:
 
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình hết hiệu lực từ ngày 01/9/2016. Do đó, việc cấp giấy chứng nhận sau ngày Thông tư này hết hiệu lực là chưa phù hợp.
 
Hiện nay, điều kiện năng lực đối với cá nhân tham gia quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, theo đó không yêu cầu cá nhân phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.
 
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 207/BXD-HĐXD. 
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)