Biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thứ tư, 05/02/2020 10:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bạn đọc bấm vào Tài liệu đính kèm bài viết để tải File Biểu mẫu báo cáo thống kê và File giải thích các biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo thống kê định kỳ theo các biểu mẫu về Bộ Xây dựng bằng văn bản và bằng thư điện tử Tệp dữ liệu báo cáo định dạng bảng tính Excel vào hộp thư baocaotk@moc.gov.vn.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)