Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án ĐTXD Khu Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc

Thứ tư, 05/02/2020 09:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 66/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc.

Theo đó, vị trí khu vực lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án ĐTXD Khu Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Với diện tích 47,25 ha, phía Bắc giáp Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Đại học Ngoại ngữ, phía Đông giáp Đại học Việt - Nhật và Đại học Giáo dục, phía Nam giáp Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Công nghệ, phía Tây giáp đất công viên cây xanh và đất Viện nghiên cứu cao cấp.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc tại Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ĐHQGHN tại Hòa Lạc tại Quyết định số 1267/QĐ-BXD ngày 21/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc (trước đây là Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000) tại Quyết định số 878/QĐ-BXD ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Cụ thể hoá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về không gian, kiến trúc, kiểm soát kiến trúc, cảnh quan và những yêu cầu khác đối với từng khu vực thiết kế phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Là trung tâm điều hành hoạt động hàng ngày của toàn khuôn viên đại học và tổ chức các hoạt động nghi lễ của Đại học Quốc gia Hà Nội và các hoạt động quan trọng khác.  Đồ án quy hoạch nghiên cứu về: Đánh giá hiện trạng; Quy hoạch sử dụng đất; Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan; Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Cao độ nền, thoát nước mưa; Giao thông; Cấp nước; Cấp điện, chiếu sáng đô thị; Thông tin liên lạc; Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn; Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật; Đánh giá môi trường chiến lược; Xác định nguồn lực, kế hoạch và các dự án ưu tiên đầu tư; Quy định kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập Quy hoạch.

Dự án được giao Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án ĐTXD Khu Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Quy mô đào tạo 80.000 sinh viên và 220 cán bộ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 66/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)