Hướng dẫn thanh, quyết toán hợp đồng và điều chỉnh chế độ tiền lương công trình cầu cứng Mường La thuộc DA Công trình thuỷ điện Sơn La

Thứ tư, 06/06/2007 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 01/6/2007 Bộ Xây dựng đã có công văn số 1167/BXD-KTTC hướng dẫn Tổng công ty Xây dựng Thăng Long Về việc Thanh, quyết toán hợp đồng và điều chỉnh chế độ tiền lương công trình cầu cứng Mường La thuộc DA Công trình thuỷ điện Sơn La như sau:

- Theo quy định tại điều 47 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ; và các quy định trong Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán  vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước, đối với hợp đồng trọn gói, việc thanh toán vốn đầu tư các gói thầu xây lắp thực hiện đấu thầu được thanh toán theo  khối lượng và đơn giá trong hợp đồng đã được hai bên ký kết; Trường hợp khối lượng có sự thay đổi so với hợp đồng đã ký, Chủ đầu tư và Nhà thầu phải căn cứ các điều khoản đã ký trong hợp đồng để xem xét điều chỉnh.

- Về việc bổ xung tiền lương cho người lao động: Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 và Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005  của Bộ Xây dựng, những công trình đang thi công dở dang, thì khối lượng thực hiện từ ngày 1/10/2004 được áp dụng điều chỉnh dự toán  theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD và những khối lượng thực hiện từ ngày 1/10/2005 được áp dụng điều chỉnh dự toán theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD. Trường hợp trong hợp đồng đã ký kết có sự thoả thuận giữa hai bên không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trung tâm tin học
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)