Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu hướng dẫn bảo tồn, cải tạo và phát triển các di sản kiến trúc đô thị Việt Nam - Mã số: RG 16-05.

Thứ ba, 20/05/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Các di sản kiến trúc đô thị là những tài nguyên vật chất và tinh thần cho sự phát triển tiếp nối của đô thị ở thời kỳ hiện đại hoá, đô thị hoá và hội nhập quốc tế. Chúng có giá trị to lớn về lịch sử, văn hoá - nhân văn, kiến trúc - cảnh quan, về phương diện một tài sản vật chất - kỹ thuật, về sự góp phần tạo lập bản sắc cho đô thị, về kinh tế du lịch và giao lưu quốc tế.

Vì những lý do đó, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Kiến trúc nhiệt đới -Trường Đại học kiến  trúc Hà Nội thực hiện đề tài: “Nghiên cứu hướng dẫn bảo tồn, cải tạo và phát triển các di sản kiến trúc đô thị Việt Nam - Mã số: RG 16-05”. Ban chủ nhiệm đề tài gồm GS. TS. KTS Hoàng Đạo Kính và PGS. TS. KTS. Nguyễn Minh Sơn.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất nội dung dự thảo nghị định về bảo tồn, cải tạo và phát triển các di sản kiến trúc Việt Nam.

Những nội dung chủ yếu của đề tài bao gồm việc đề xuất các tiêu chí nhận dạng các di sản kiến trúc đô thị, đề xuất cơ chế quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát triển các di sản kiến trúc đô thị cũng như các chính sách cho bảo tồn các di sản kiến trúc đô thị.

Thực hiện những mục tiêu đã đề ra và những nội dung nghiên cứu chủ yếu, nhóm tác giả đã đạt được những kết quả sau:

- Đánh giá hiện trạng, tình hình bảo tồn, cải tạo các di sản kiến trúc đô thị ở nước ta;

- Đề xuất các tiêu chí nhận dạng các di sản kiến trúc đô thị;

- Đề xuất các tiêu chí phân loại các di sản kiến trúc đô thị;

- Dự thảo tài liệu Hướng dẫn cải tạo, bảo tồn và phát triển các di sản kiến trúc đô thị Việt Nam;

Ngày 19/5/2008 Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã nghiệm thu các kết quả đạt được của đề tài và đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

 

 

H. Phước

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)