Công nhận cơ sở đào tạo bồi d¬¬ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình đợt 6

Thứ năm, 15/05/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 698/QĐ-BXD về việc công nhận các đơn vị đư­ợc tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phân loại quy định tại Phụ lục 1 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất l­ượng công trình xây dựng gồm các đơn vị sau:

TT

Tên đơn vị

Lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng

theo loại công trình

1

Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn

Công trình giao thông, thuỷ lợi

2

Trường Đại học kiến trúc TPHCM

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

3

Trung tâm  Đào tạo và tư vấn xây dựng - Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng VN

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thuỷ lợi

4

Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ - Công ty CP Đào tạo và tư vấn xây dựng HN

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thuỷ lợi

Các cơ sở đào tạo có tên trên có trách nhiệm hoàn thiện bài giảng theo Chư­ơng trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 1857/QĐ-BXD ngày 29/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trư­ởng Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Quyết định có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký. Sau thời hạn này, các cơ sở đào tạo bồi d­­ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình có tên trên phải đăng ký lại.

Trung tâm Tin học

Nguồn: Quyết định 698/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)