Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Thứ bẩy, 11/03/2023 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 9/3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2023 bằng hình thức trực tuyến tại 2.185 điểm cầu trên cả nước. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có ý nghĩa quan trọng

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. 

Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới.

Các tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp, các ngành, đội ngũ trí, thức văn nghệ sĩ, các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các cơ quan thông tin đại chúng cần chủ động, tích cực khẳng định, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo ra sự thống nhất, sự đồng thuận xã hội trong việc nghiên cứu, xây dựng và thực hành các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tiếp đó, Thượng tướng, PGS.TS. Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã thông tin về "Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”.

Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lực lượng tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở căn cứ vào những thông tin đã được cung cấp tại Hội nghị.

Bên cạnh đó cần tập trung tuyên truyền những nội dung chính sau: Tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội, khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tuyên truyền giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương.

Cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị định số 07 ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98 ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị quyết số 30 ngày 4/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Đặc biệt, trong thời gian tới, ông Phan Xuân Thủy đề nghị báo cáo viên cả nước tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) theo Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong đó, nhấn mạnh những thành tựu và kết quả về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội.

Ngoài ra, ông Phan Xuân Thủy cũng yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng báo cáo viên cả nước cần đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)