Danh sách cá nhân đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc được Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp

Thứ ba, 20/02/2024 09:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Danh sách cá nhân đủ điều kiện cấp/gia hạn Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc được Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp (ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 06/02/2024 và Công văn số 313/SXD-QLXD&NO ngày 16/02/2024).

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)