Danh sách cá nhân đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Thứ hai, 13/03/2023 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Danh sách cá nhân đủ điều kiện cấp/gia hạn Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cấp (ban hành kèm theo Công văn số 677_SQHKT-QLTHQH-PC ngày 06/03/2023)

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

677_SQHKT-QLTHQH-PC_06032023__dang_tai_TT_ca_nhan_hanh_nghe_kien_truc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)