Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân vận

Thứ tư, 27/12/2023 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 26/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.  

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho 10 tập thể

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Các đại biểu dự Hội nghị


Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà cho biết, năm 2023, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. Trong đó, tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong Nhân dân. 

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà trình bày báo cáo

Trong năm qua, thông qua việc triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. 

Năm 2023, đã có 13.663 mô hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến cấp thành phố được đăng ký triển khai. Qua tổ chức triển khai phong trào, nhiều việc mới, việc khó, phát sinh ở cơ sở đã được giải quyết, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư được thực hiện nề nếp. Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã thực hiện tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố đối với 9 vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Các Tổ đại biểu tổ chức tiếp dân theo lịch đã thông báo, với 328 lượt đại biểu tiếp công dân theo lịch. Việc xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi tới HĐND Thành phố từng bước được đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống bảng biểu theo dõi hiệu quả.

Công tác kiểm tra công vụ được thực hiện thường xuyên và đột xuất đã thực hiện 38 cuộc kiểm tra công vụ, trong đó, có 33 cuộc kiểm tra đột xuất; 5 cuộc kiểm tra xác minh theo chỉ đạo của Thành phố. Các cơ quan hành chính của Thành phố triển khai 370 cuộc thanh tra (gồm 284 cuộc theo kế hoạch và 86 cuộc đột xuất); đã kết luận 289 cuộc… Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 81,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 45 tập thể và 158 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 cuộc.

Năm qua, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện theo quy định pháp luật, trong đó, tiếp thường xuyên 22.858 lượt công dân (giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2022) đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 11.751 lượt công dân, trong đó, đã tiếp 75 lượt đoàn đông người đến khiếu nại tố cáo (từ 10 người trở lên/đoàn) với 37 vụ việc.

Đặc biệt, năm 2023 Ban Dân vận Thành ủy đã hoàn thành biên soạn và phát hành cuốn sách “Dân vận khéo” trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần lan tỏa những cách làm hay, những mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các quận, huyện và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã có nhiều bài tham luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Các đại biểu nhất trí cho rằng, trong năm qua, công tác nắm bắt dư luận, tình hình Nhân dân và phối hợp, tham gia định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời, chưa phản ánh đầy đủ những bức xúc, dư luận của nhân dân, chưa phát huy tốt vai trò của một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác dân vận của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong năm 2023. Đồng thời, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội; phong trào đã được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, các lĩnh vực mà các cấp ủy đảng, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như công tác, công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc. 

Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao hơn, đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh cần trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Kịp thời bổ sung, triển khai có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ công tác dân vận trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới được ban hành.

Đối với Ban dân vận các cấp Thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa và thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong điểm lại một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2023, trong đó có công tác dân vận. Theo đồng chí, những kết quả trên cho thấy sự quan tâm, động viên của Thành phố đối với công tác dân vận, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở trong việc nắm tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Cùng với đó là vào cuộc của các cấp ủy Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các chủ trương lớn của Thành phố.

Nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2023, vì thế, các địa phương, đơn vị cần triển khai một cách hiệu quả, thực chất, trong đó, chú trọng việc tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò và quan tâm, tạo điều kiện để các Tổ dân vận ở cơ sở hoạt động hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân vận; làm tốt công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng triển khai các dự án lớn của thành phố. Đặc biệt là gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân gồm: Nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành; nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Phùng Văn Dũng. Đồng thời, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho đồng chí Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 cá nhân có thành tích trong công tác dân vận năm 2023. 

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội cho 8 tập thể, 8 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)