Báo chí với bảo vệ tư tưởng của Đảng trong thời kỳ Chuyển đổi Số

Thứ sáu, 06/10/2023 14:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Báo chí đã tạo ra được khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Sáng 6/10, tại Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí với Công tác Bảo vệ Nền tảng Tư tưởng của Đảng trong thời kỳ Chuyển đổi Số.

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan báo chí trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới sơ kết 5 năm triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, đồng thời là sinh hoạt chính trị-nghiệp vụ bổ ích đối với báo chí nói chung.

Tại Hội nghị, báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam cho thấy thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo ra được khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tiễn cho thấy báo chí Trung ương với thế mạnh về nền tảng lý luận, tích cực thông tin sâu sắc mảng nội dung nghiên cứu chính trị, phân tích, khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền rộng rãi về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Trong khi báo chí địa phương với đặc trưng khác biệt về địa lý, dân cư, văn hóa vùng miền lại có những phương pháp, cách làm riêng trong đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, thù địch, nhất là đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Tại Hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến, tham luận tập trung vào kinh nghiệm thực tế của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khó khăn, thách thức đối với đội ngũ nhà báo trong phản bác quan điểm sai trái, đấu tranh chống các thế lực thù địch; chia sẻ bài học kinh nghiệm, giải pháp, cách làm trong việc áp dụng thành tựu của công nghệ số trong tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các tham luận cho thấy các cơ quan báo chí chủ động vào cuộc, tích cực tham gia quảng bá chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật tiến bộ của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống;" kiên cường đấu tranh với nội dung xấu độc, quan điểm sai trái trên mạng xã hội; nhận diện, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề "dân chủ," "nhân quyền," "tôn giáo," "dân tộc," "xã hội dân sự," "tự do ngôn luận," "tự do báo chí"... để chống Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị thêm một lần nữa khẳng định việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch không thể không nói tới vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng; cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay còn không ít khó khăn, báo chí không chỉ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa mà còn là nguồn cổ động tập thể, người tổ chức tập thể để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.../.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)