TPHCM tiếp tục đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số

Thứ năm, 08/12/2022 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số về việc tiếp tục đẩy mạnh chương trình này nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, trình UBND Thành phố trong tháng 12/2022. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn cho các sở, ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện triển khai Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Thành phố.

 Trang tin Đảng bộ TPHCM cho hay về kế hoạch triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của TPHCM" năm 2023, UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động lấy ý kiến các sở, ngành chức năng; tổng hợp và trình UBND Thành phố trong tháng 12/2022.

Trong đó cần lưu ý việc rà soát lại mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023 của Thành phố bảo đảm phù hợp các yêu cầu của bộ ngành, Trung ương; đảm bảo đến năm 2025, công tác chỉ đạo điều hành và vận hành nền hành chính của Thành phố thực hiện trên nền tảng số. Thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số. Tập trung triển khai các nền tảng dùng chung của Thành phố. Chú trọng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số và công tác đào tạo nhân lực số. Lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" để quá trình triển khai kế hoạch được chặt chẽ, đồng bộ.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ rà soát để tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về chuyển đổi số của Thành phố; phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố thành lập Hội đồng chuyên gia về chuyển đổi số và quy chế hoạt động của Hội đồng này.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; chú trọng việc nâng cao chỉ số an toàn thông tin; tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, TP. Thủ Đức và các quận, huyện tập trung hơn nữa trong công tác an toàn thông tin tại đơn vị.

Văn phòng UBND Thành phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện chủ động triển khai các giải pháp, các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành thống nhất trên toàn địa bàn, đảm bảo tính đồng bộ và phát huy hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành tại đơn vị. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính./.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)