Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng

Thứ năm, 09/06/2022 16:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2055/BXD-TTTT về việc thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, năm 2019 Bộ Xây dựng đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và tích hợp, đồng bộ kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay Bộ Xây dựng đã cung cấp 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 04 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; tích hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến, biên lai điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC. Tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến còn thấp, trong 5 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt 15,09% trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của Bộ (Thuộc nhóm các Bộ, cơ quan ngang Bộ có tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến thấp theo báo cáo chuyên đề Tuần 18/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Để nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các giải pháp sau đây:

1. Đối với các đơn vị tham gia giải quyết TTHC

- Rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo thẩm quyền để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện công việc đáp ứng yêu cầu cung cấp trực tuyến mức độ 4 với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

- Cập nhật, bổ sung các quy trình nội bộ để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch theo đúng các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- Nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC có thành phần hồ sơ đơn giản để tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh ngay trong Quý III năm 2022.

- Nghiên cứu, ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong quá trình đề nghị giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

2. Trung tâm Thông tin

- Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu dùng chung và các hệ thống thông tin có liên quan để giảm thiểu giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ.

- Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền internet; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

- Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ đáp ứng yêu cầu phục vụ thuận lợi cho cán bộ tham gia giải quyết TTHC và người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng sử dụng kể cả trên các thiết bị cầm tay.

- Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nêu trên để thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng trong thời gian tới.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2055-BXD-TTTT_09062022_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2055/BXD-TTTT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)