Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Thứ sáu, 17/06/2022 14:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/06/2022, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã có Quyết định số 442-QD-DHKT-TH về việc Phê duyệt “Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội giai đoạn 2022-2025”

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

BXD_442-QD-DHKT-TH_17062022

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)