Ngành Xây dựng Vĩnh Phúc: Quyết tâm tạo dấu ấn mới từ chuyển đổi số

Thứ năm, 07/04/2022 14:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Xác định chuyển đổi số là nội dung rất quan nên ngay khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 488 về giao nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số cho thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị trực thuộc nhằm tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh sản phẩm, hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản công tác lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công, tạo dấu mới từ chuyển đổi số.

Năm 2022, Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao 15 nhiệm vụ về chuyển đổi số như: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 100% hồ sơ, dữ liệu về quy hoạch hạ tầng đô thị được số hóa, cập nhật trên hệ thống bản đồ số dùng chung của tỉnh; 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết, cấp nhật trên phần mềm một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% văn bản, hồ sơ được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; trên 30% cuộc họp được thực hiện theo hình thức trực tuyến…

Cuối tháng 2, Sở Xây dựng đã tổ chức ký cam kết, giao nhiệm vụ cho trưởng các phòng, đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và các chỉ tiêu BTV Tỉnh ủy giao, cuối tháng 2/2022, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện nhiệm vụ giữa trưởng các phòng, đơn vị với Giám đốc Sở. Theo đó, năm 2022, Văn phòng Sở sẽ tập trung thực hiện 8 nội dung; Phòng Quản lý nhà, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật thực hiện 11 nội dung; Phòng Quy hoạch, kiến trúc thực hiện 14 nội dung; Phòng Quản lý xây dựng thực hiện 12 nội dung; Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng thực hiện 12 nội dung; Thanh tra Sở thực hiện 11 nội dung; Chi cục Giám định xây dựng thực hiện 12 nội dung và Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện 5 nội dung. Định kỳ vào ngày 25 của tháng cuối quý, trưởng các phòng, đơn vị báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, bên cạnh những khó khăn, việc triển khai các nhiệm vụ trên có nhiều thuận lợi do năm 2021, Sở hoàn thành 13/13 chỉ tiêu cam kết với UBND tỉnh. Trong đó có nhiều chỉ tiêu liên quan đến chuyển đổi số như: chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ số hóa, cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên phần mền một cửa điện tử; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ văn bản đi ký số…

Quyết tâm tạo nên những dấu ấn mới và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, 6 phòng, 2 đơn vị trực thuộc Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện cơ chế khoán sản phẩm, giao trách nhiệm cho từng cá nhân, bộ phận và lấy việc thực hiện các chỉ tiêu được giao làm thước đo đánh giá cán bộ cuối năm. Chẳng hạn như tại Văn phòng Sở, để hoàn thành 8 nội dung cam kết, Chánh văn phòng Sở đã quán triệt đến từng cán bộ văn phòng nâng cao đạo đức công vụ, nhiệt tình, trách nhiệm, không sách nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp; giải quyết các văn bản hành chính thông thường bảo đảm đúng và trước hạn; tăng tỷ lệ văn bản đến/đi trên phần mềm quản lý văn bản.

Đối với Phòng Quy hoạch kiến trúc, để thực hiện 15 chỉ tiêu giao, phòng đã bắt tay vào thực hiện lập quy chế quản lý kiến trúc các đô thị trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện lập quy chế quản lý kiến trúc các điểm dân cư nông thôn; triển khai thực hiện Đề án cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng, đô thị; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, trình phê duyệt danh mục các khu vực phát triển nhà ở công nhân phục vụ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phòng Quản lý nhà, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật cũng đang quyết liệt rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2022; quy định quản lý nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chương trình tổng thể phát triển nhà ở đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2025…

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Xác định rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số, những năm qua, Sở Xây dựng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động; nâng cấp toàn bộ hệ thống máy tính với cấu hình cao, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường công tác cải cách hành chính, cắt giảm trên 10% thủ tục không cần thiết, giảm thời gian thực hiện từ 30 - 50% so với thời gian quy định của pháp luật về xây dựng; 100% các thủ tục hành chính được giải quyết liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông qua phần mềm một cửa dùng chung, trong đó có trên 90% thủ tục hành chính mức độ 3,4. Công khai tất cả các kế hoạch, quy hoạch, đề án về xây dựng, phát triển đô thị trên Cổng thông tin điện tử Sở, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Thực hiện Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 1004 của Bộ Xây dựng “Về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”, Kế hoạch số 488 của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ chuyển đổi số cho thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, đầu năm 2022, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm 100% dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực xây dựng được thực hiện mức độ 3, 4; đưa việc tra cứu thông tin về quy hoạch, về các dự án phát triển đô thị, dự án bất động sản…được thực hiện ở mọi lúc mọi nơi trên các thiết bị di động có kết nối internet; các thông tin được tra cứu về quy hoạch, kiến trúc sẽ được cung cấp dưới dạng mô hình 3D và kết hợp một số tiện ích khác.

Trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, Sở sẽ tiến tới bãi bỏ các quy định gửi hồ sơ thiết kế in giấy đến cơ quan Nhà nước để thẩm định. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chỉ cần gửi file mềm có dấu và chữ ký điện tử. Đồng thời, áp dụng rộng rãi mô hình hóa thông tin công trình; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nhằm giúp cơ quan quản lý Nhà nước và chính doanh nghiệp biết nhu cầu tiêu thụ và biến động giá theo quý, thậm chí là theo tuần đối với từng loại vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, Sở sẽ tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời xử lý, giải quyết các phán ảnh, kiến nghị trên hệ thống đường dây nóng…

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)