TP Cần Thơ tập trung chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ tư, 01/09/2021 13:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Công văn số 3400/UBND-KGVX về việc thực thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về chuyển đổi số TP Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND thành phố giao giám đốc các sở; thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện và đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU. Ðồng thời, giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

Nghị quyết số 02-NQ/TU hướng đến việc đưa TP Cần Thơ vào nhóm tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt; đổi mới công tác quản lý, điều hành bộ máy chính quyền; thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thay đổi phương thức sống, làm việc của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ðến năm 2030, tiếp tục triển khai, mở rộng các dịch vụ đô thị thông minh; phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Trong đó, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Nguồn: Báo Cần Thơ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)