Báo cáo Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020

Thứ năm, 29/04/2021 14:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/03//2021, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo 25/BC-BXD vê tổng hợp tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Báo cáo giám sát đầu tư 2020 - BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)