Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP

Thứ ba, 25/09/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có Công văn 2373/BXD-KHTC gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.  

 
Toàn văn chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
Phu_luc_tinh_hinh_thuc_hien_NQ_25092018.xlsxTải về
BC_NQ_01,_KTXH_thang_9,_9_thang_25092018.docxTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)